Альгология 2017, 27(1): 45–63

 

https://doi.org/10.15407/alg27.01.045

 

Брянцева Ю.В.

 

Bacillariophyta прибережжя м. Севастополя (Чорне море, Крим)

 

Резюме

Узагальнено результати оригінальних досліджень і дані про видовий склад діатомових водоростей фітопланктону й бентосу прибережжя Севастополя й Севастопольської бухти. У рамках щомісячного екологічного моніторингу Севастопольського прибережжя, проведеного відділом біофізичної екології ІнБЮМ НАН України в 2008-2014 рр., у фітопланктоні було виявлено 47 видів, які відносяться до 30 родів, 23 родин, 18 порядків і 3 классам Bacillariophyta. Серед них 10 видів домінували за чисельністю в той чи інший сезон спостережень, але інтенсивність їхнього розвитку була суттєво нижчою, ніж у попередні роки. Також проаналізовано літературні джерела за період 1903-2014 рр. Всього в них згадується 379 таксонів видового і внутрішньовидового рангу. В результаті іхньої ревізії складено найбільш повний за 111 років список Bacillariophyta прибережжя Севастополя й Севастопольської бухти, а також виконано маркування ступеня достовірності найменувань тих чи інших видів фітопланктону, що є додатковим орієнтиром при рутинній обробці проб. До списку входять 334 вида (379 ввт) з 107 родів, 62 родин, 32 порядку і 3 класів Bacillariophyta. В даному районі найбільший внесок у видове багатство діатомових водоростей вносять бентосні види, а в планктоні суттєву роль відіграють тіхопелагічні форми (46%). Додаткових вивчень потребують 85 таксонів.

 

На головну