Альгология 2017, 27(1): 64–72

 

https://doi.org/10.15407/alg27.01.064

 

Помазкіна Г.В., Родіонова О.В., Щербакова Т.О., Ханаєв І.В.

 

Зміни мікрофітобентосу в Листв’яничній затоці оз. Байкал (Росія)

 

Резюме

Досліджено видовий склад, кількісні характеристики й структура альгоценозу бентосних Bacillariophyta вздовж розрізу, розташованого на глибині 4-8 м у Листв’яничній затоці оз. Байкал у лютому-серпні 2015 р. у зв’язку із порушенням зональності рослинних поясів і масового розвитку нитчастих Chlorophyta. Встановлено, що загальна кількість Bacillariophyta залишилася на рівні, який передував періоду деструктивних явищ у літоральній зоні, що спостерігалися з 2011 р. Зміни структури альгоценозу Bacillariophyta виражені в зниженні видового різноманіття, включаючи рідкісні та ендемічні види, та частки видів олігосапробіонтів. У домінуючому комплексі, який складається з широко розповсюджених видів, помітна роль належить Fragilaria capucina var. baucheriae (Kütz.) L.-B., що, як правило, розвивався на глибині до 1,5 м.

 

 

На головну