Альгология 2017, 27(1): 73–83

 

https://doi.org/10.15407/alg27.01.073

 

Давидов Д.О.

 

Cyanoprokaryota річок Полісарка, Пана, Варзуга (Мурманська обл., Росія)

 

Резюме

Проведені дослідження ціанопрокаріот уздовж річкової системи річок Полісарка, Пана, Варзуга. На сьогоднішній день флора ціанопрокаріот області нараховує 359 видів і є однією із найбагатих в Росії. Виявлено 23 види Cyanoprokaryota. Найчастіше зустрічалися Stigonema hormoides, S. inforne, S. minutum і S. ocellatum. Наводиться загальний список оригінальних і літературних даних видового складу Cyanoprokaryota даного району. Типові місцезростання в межах ялинкових, соснових і березових лісів не відрізняються значною кількістю видів Cyanoprokaryota. Скельні угруповання Cyanoprokaryota позбавлені значного числа монтанних представників, насамперед із родів Gloeocapsa та Chroococcus, типових для гірських районів центральної частини області. Окремі локальні прибережні місцезростання можуть обумовлювати знахідки нових для регіону видів, зокрема, нами були виявлені Asterocapsa sp. і Microchaete sp.

 

 

На головну