Альгология 2017, 27(1): 84–98

 

https://doi.org/10.15407/alg27.01.084

 

Баженова О.П., Гульченко Я.І.

 

Багаторічна сукцесія фітопланктону середньої течії р. Іртиш (Омск, Росія)

 

Резюме

Розглядається багаторічна сукцесія фітопланктону середньої течії трансграничної р. Іртиш за період 1998-2016 рр. Загальна чисельність і біомаса фітопланктону в 2014-2015 рр. залишилася на попередньому рівні. В структурі фітопланктону встановлені статистично достовірні зміни – зростання відносної частки евгленових водоростей в загальній чисельності та біомасі фітопланктону навесні й зниженні відносної частки Chlorophyta в загальній чисельності фітопланктону навесні й влітку. В складі фітопланктону ідентифіковано 88 нових для досліджуваної ділянки річки видових і внутрішньовидових таксонів (ввт), враховуючи номенклатурний тип виду, серед яких переважають Chlorophyta (31 ввт) та Euglenophyta (21 ввт). Таксономічна структура й видове багатство фітопланктону залишились на рівні 1998-2003 рр., що відповідає стану екологічної модуляції. Вказані зміни видового складу фітопланктону свідчать про посилення процесу евтрофування й зростаюче забруднення вод річок органічними речовинами.

 

 

На головну