Альгология 2017, 27(2): 115–128

 

https://doi.org/10.15407/alg27.02.115

 

Генкал С.І., Ярушина М.І.

 

Види роду Fallacia A.J. Stickle & D.G. Mann (Bacillariophyta) в Росії: морфологія, таксономія, екологія, розповсюдження

 

Резюме

У фітопланктоні водойм і водотоків Крайньої Півночі Західного Сибіру (п-ви Гиданський, Ямал, Тазовський) з використанням скануючої електронної мікроскопії виявлено 7 представників роду Fallacia і нещодавно описаного роду Pseudofallacia Y. Liu, J.P. Kociolek et Q.X. Wang, в т.ч. новий для науки вид Pseudofallacia makarovae Genkal & Yarushina sp. nov. У Fallacia pygmaea Kütz., F. forcipata Grev., F. subhamulata (Grev.) D.G. Mann і Pseudofallacia tenera (Hustedt) Liu, Kociolek et Wang. діапазони змінюваності довжини і ширини стулок, числа штрихів у 10 мкм співпадають з літературними даними, за винятком Fallacia insociabilis (Krasske) D.G. Mann і Pseudofallacia losevae (Lange-Bertalot, Genkal et Velhov) Liu, Kociolek et Wang. Новий для науки вид P. makarovae дуже схожий з P. losevae і Fallacia muraloides (Hust.) D.G. Mann, однак відрізняється від останніх розмірами центрального поля, яке наближається до краю стулки. Отримані дані щодо екології та розповсюдження досліджуваних видів доповнюють наші уявлення про них.

 

На головну