Альгология 2017, 27(2): 129–144

 

https://doi.org/10.15407/alg27.02.129

 

Аніша Шашидхаран, Софіаммал Неттар Плуміндас

 

Біохімічний аналіз деяких морських макроводоростей узбережжя Коллама (Індія)

 

Резюме

Представлено результати вивчення деяких біохімічних показників п’яти видів морських водоростей трьох основних таксономічних груп: Chlorophyceae, Phaeophyceae і Rhodophyceae узбережжя Коллама. Визначено вміст вологості, вуглеводів і білків, а також деяких антиоксидантних компонентів: аскорбінової кислоти, β-каротину і каталази. Для проведення досліджень використовували стандартні методи. Всі аналізи виконували в шести повторностях, стандартні відхилення розраховано в MS Excel. Найвищий рівень вологості виявився в таломах зеленої водорості Caulerpa scalpelliformis (Br. ex Turner) C. Agardh, найвища концентрація білка виявлена у бурої водорості Padina tetrastromatica Hauck. Представники бурих водоростей також містили найбільшу кількість вуглеводів. Концентрація аскорбінової кислоти у всіх досліджених видів була приблизно однаковою. Вміст β-каротину був найвищим у C. scalpelliformis, найнижчим у іншої зеленої водорості – Ulva lactuca L. Активність каталази найбільш виражена у Sargassum tenerrimum J.G. Agardh. У таломах P. tetrastromatica відмічено підвищений вміст белка порівняно з показниками, раніше встановленими для бурих водоростей. Вміст аскорбінової кислоти в таломах досліджених макрофітів такий, як у деяких загальновживаних фруктах. Вивчені морські водорості є потенційним джерелом вітаміну С та інших поживних речовин.

 

На головну