Альгология 2017, 27(2): 145–162

 

https://doi.org/10.15407/alg27.02.145

 

Шелюк Ю.С.

 

Біоіндикаційний аналіз видового складу фітопланктону притоків р. Прип’ять (Україна)

 

Резюме

Представлені результати багаторічного біоіндикаційного аналізу видового складу фітопланктону 9 притоків р. Прип’ять. Ідентифіковано 457 видів водоростей, представлених 485 внутрішньовидовими таксонами, враховуючи ті, що містять номенклатурний тип виду, які належать до 14 класів, 34 порядків, 71 родини, 189 родів. Установлено, що в фітопланктоні досліджуваних рік переважають планктонні й планктонно-бентосні види водоростей, еврітерми та індикатори помірного діапазону температури, середнього рівня плинності вод і насичення киснем, індиференти по відношенню до рівня солоності та pH. Води досліджуваних рік за рівнем органічного забруднення, відповідно до системи Ватанабе, характеризуються помірним вмістом органічних сполук, за системою Пантле-Букка (у модифікації Сладечека) більшість цих річок належать до III класу якості вод («задовільні»). Річки Горинь, Хомора й Синявка займають проміжне становище між III і II класами («задовільні» й «чисті»). Відмічена перевага автотрофних форм, а в річках Ікопоть і Бересток при домінуванні автотрофів до статистично значимих відносяться також факультативні гетеротрофи. Отримані оригінальні дані можуть бути використані для прогнозу екологічної ситуації в басейні р. Прип’ять.

 

На головну