Альгология 2017, 27(2): 163–179

 

https://doi.org/10.15407/alg27.02.163

 

Коніщук М.О.

 

Альгофлора Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» (Волинська обл., Україна)

 

Резюме

Представлено флористико-систематичний аналіз альгофлори Національного природного парку «Прип’ять-Стохід», видовий склад якого представлений 593 видами (620 внутрішньовидових таксонів), що відносяться до 10 відділів водоростей. Основу видового різноманіття складають відділи Bacillariophyta та Chlorophyta – 27,4 і 26,8% загального числа видів парку відповідно. Встановлено нерівномірність розподілу складу водоростей у різнотипних водоймах парку. Найбільше різноманіття виявлене в озерах – 62,4% загальної кількості видів парку, менш різноманітно представлені водорості в річках (51,6%) і болотах (заболочених територіях) (25,3%). Встановлена специфіка видового різноманіття різнотипних водойм та характер їхньої подібності. Найбільш подібний склад водоростей меліоративних каналів, річок та озер, а найбільш різний – боліт та заболочених територій. Виявлено 11 рідкісних та регіонально рідкісних видів (13 ввт), з яких один занесено до Червоної книги України і один є новим для території України.

 

На головну