Альгология 2017, 27(2): 190–201

 

https://doi.org/10.15407/alg27.02.190

 

Крахмальний О.Ф.

 

Tyrannodinium edax (A.J. Schill.) Calado (Dinoflagellata: Pfiesteriaceae) у водоймах м. Києва (Україна)

 

Резюме

Вивчені розповсюдження, морфологія і екологічні особливості фаготрофної прісноводної динофлагеляти Tyrannodinium edax у водоймах м. Києва. Виявлено водойми, де даний вид досягає значної чисельності: ставки в районі селища Пуща-Водиця (Горащиха, Двірець, Карачун, Сапсаєв), а також ставки парку «Феофанія». Визначено найбільш сприятливий для розвитку T. edax сезон року (середина квітня–середина травня). У результаті порівняльного вивчення морфології T. edax встановлено, що перша апікальна пластина (1’) у зразків з київських водойм більш вузька, ніж у клітин цього ж виду з Північної Америки, Західної Європи та Азії. В той же час розміри клітин київської популяції водорості варіюють у визначених межах. Обговорюється історія вивчення виду, його систематичне положення, морфологія, розповсюдження у водоймах Києва, України та світу. Представлено оригінальні мікрофотографії динофлагеляти.

 

 

На головну