Альгология 2017, 27(2): 215–226

 

https://doi.org/10.15407/alg27.02.215

 

Курінний Д.А., Костіков І.Ю.

 

Спільне культивування одноклітинних зелених водоростей (Chlorophyta, Chlorophyceae) і лімфоцитів периферичної крові людини як тест-система для радіобіологічних досліджень

 

Резюме

Запропонована нова модельна тест-система для проведення фундаментальних радіобіологічних досліджень («ефекта свідка»), заснована на спільному культивуванні клітин філогенетично віддалених видів – лімфоцитів периферичної крові людини й зелених водоростей. Ця тест-система дозволяє скоротити кількість факторів, які  аналізуються, шляхом обмеження різновидностей міжклітинного сигналинга від донора пошкоджуючого сигналу – зеленої водорості (тест-об’єкт 2) на тест-об’єкт 1 (лімфоцити периферичної крові людини). Встановлено, що варіанти тест-системи, де другим тест-об’єктом виступають різні види одноклітинних зелених водоростей (Chlamydomonas moewusii Gerloff 1940, Chlamydomonas sp. ACKU 221-03, Haematococcus pluvialis Flotow emend. Wille 1903, Ettlia carotinosa Komárek 1989), відповідають вимогам, які висуваються в радіобіології до двохкомпонентних тест-систем: а) вони сумісні з культурою лімфоцитів за умовами культивування і методикою окрасу хромосомного матеріалу; б) не проявляють токсичності, мутагенності та не впливають на клітинний ріст лімфоцитів.

 

На головну