Альгология 2017, 27(3): 231–245

 

https://doi.org/10.15407/alg27.03.231

 

Романенко К.А., Романенко П.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В.

 

Вплив сольового стресу на характер росту і склад фотосинтесичних пігментів в альгокультурі Acutodesmus (Chlorophyta)

 

Резюме

Досліджено вплив сольового стресу на ріст, накопичення біомаси і вміст фотосинтетичних пігментів у альгокультурі прісноводної зеленої водорості Acutodesmus dimorphus (Turpin) P.М. Tsarenko. Показано, що при внесенні в культуральне середовище хлориду натрію у фазі активного росту культури ріст микроводорості уповільнюється, зменшується кількість хлорофілів a і b. Зі збільшенням концентрації солі й тривалістю культивування збільшувався вміст каротиноїдів. Зростання їхньої кількості помічено на 18-у добу культивування при всіх досліджуваних концентраціях солі, а максимальні їхні значення спостерігалися за наявності 0,75% хлориду натрію в середовищі культивування.

 

 

 

На головну