Альгология 2017, 27(3): 261–276

 

https://doi.org/10.15407/alg27.03.261

 

Садогурський С.Є.

 

Макрофітобентос прибережної акваторії біля мису Кара-Мрун (Крим, Чорне море)

 

Резюме

Представлено дані про склад і розповсюдження макрофітобентосу прибережної акваторії біля мису Кара-Мрун. Зареєстровано 68 видів макрофітів: Chlorophyta – 14, Ochrophyta (Phaeophyceae) – 18, Rhodophyta – 36). Для Тарханкутсько-Севастопольського гідроботанічного району Чорного моря вперше приводяться Chaetophora pisiformis (Roth) C. Agardh і Pilinia rimosa Kütz. Флора досліджуваної ділянки включає 15 раритетних таксонів, занесених до природоохоронних списків різного рангу. Природні біотопи повинні ретельно охоронятися відповідно до Директиви ЄС про місцезростання (Directive 92/43/EEC). Ділянка має созологічне і рекреаційне значення, її збереження сприятиме структурно-функціональній цілосності територіально-аквального комплексу берегової зони моря.

 

 

На головну