Альгология 2017, 27(3): 277–298

 

https://doi.org/10.15407/alg27.03.277

 

Шихалєєва Г.М., Герасим’юк В.П., Кирюшкіна А.Н., Еннан А.А., Царенко П.М.

 

Альгофлористичні дослідження Куяльницького лиману і ефемерних водойм його узбережжя (Північно-Західне Причорномор’я, Україна)

 

Резюме

Представлено результати багаторічних (2009-2015 рр.) оригінальних досліджень видового складу водоростей в гіпергалінному Куяльницькому лимані (Кл) і розповсюджених на його узбережжі ефемерних водойм, які відрізняються морфометричними розмірами й фізико-хімічними показниками (солоність, температура, кислотність). В ефемерних водоймах при солоності води 5,4-128,2 ‰ виявлено 54 види водоростей з 4 відділів: Bacillariophyta – 32 види (59,3%), Cyanoprokaryota – 14 (25,9%), Chlorophyta – 6 (11,1%) і Euglenophyta – 2 (3,7%), а в лимані при несталій солоності води 198-399 ‰ – 8 видів, з яких 6 видів відносяться до відділу Bacillariophyta і 2 – до відділу Chlorophyta. При солоності 300-320 ‰ знайдено лише 1 вид зелених водоростей – Dunaliella salina Teodor., а зі збільшенням солоності до 357 ‰ і більше живі клітини D. salina не виявлені. Загальними для ефемерних водойм узбережжя Кл і лиману в період його найбільшої водності (2004 р. – весна 2007 р.) при несталій солоності води 49,9-174 ‰ й часом її зниженні в місцях розпріснення до 13-30 ‰ виявилися 24 види водоростей, з яких 9 були представниками Cyanoprokaryota, 13 – Bacillariophyta та 2 – Chlorophyta. Серед знайдених видів, яким властива більш висока фізіологічна пристосованість і швидка реакція на зміну фізико-хімічних умов середовища, відмічені Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh.) Lange-Bert., Tabularia tabulata (C. Agardh) Snoeijs, Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimer et F.W. Lewis, Surirella striatula Turpin, Arthrospira meneghiniana (Zanardini ex Gomont) W.B. Crow, D. salina. Але лише останній з вказаних видів виявився найбільш лабільним і розвивався в ефемерних водоймах і лимані при солоности 5-320 ‰. Вказано на деякі особливості екології знайдених видів. Встановлено, що таксономічна структура водоростей ефемерних водойм Кл має подібні риси, що свідчить про пристосованість деяких з них до умов, які створилися в пересихаючих водоймах, і можливості їхнього продукування.

 

На головну