Альгология 2017, 27(3): 299–312

 

https://doi.org/10.15407/alg27.03.299

 

Райда О.В.

 

Chlorophyta водойм регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Україна)

 

Резюме

Представлено дані про видовий склад зелених водоростей, особливостях їхнього розподілу відповідно до типів водойм і основних екологічних груп. Виявлено 170 видів (180 внутрішньовидових таксонів, ввт) Chlorophyta із 79 родів, 25 родин, 12 порядків і 3 класів. Розподілення видового складу Chlorophyta за типами водойм нерівномірне. Найбільшу кількість видів виявлено в пойменних водоймах – 133 (140 ввт), найменшу – 50 (54 ввт) – у болотах і заболочених ділянках, у вибалках Дніпродзержинського водосховища – 105 (109 ввт) і в руслі р. Ворскла – 94 види (98 ввт). Встановлено, що відносна кількість видів у складі флори водоростей досліджуваних водойм змінювалася від 77,8% у водоймах пойми до 30% (загальної кількості видових і внутрішньовидових таксонов) у болотах і заболочених ділянках. Вивчено видове різноманіття Chlorophyta в різних екологічних угрупованнях. У фітопланктоні відмічено 145 видів (152 ввт), у перифітоні – 64 (74 ввт), бентосі – 3 види. Виявлено ряд цікавих у флористичному (альгосозологічному) відношенні таксонів, серед яких 2 нових і 7 рідкісних видів для флори лісостепової зони України.

 

На головну