Альгология 2017, 27(3): 313–322

 

https://doi.org/10.15407/alg27.03.313

 

Герасим’юк В.П.

 

Мікрофітобентос затоки Тартус (Сирія, Середземне море)

 

Резюме

Представлено дані про мікроскопічні водорості затоки Тартус. У результаті обробки 38 проб визначено 63 види водоростей, які відносяться до 2 відділів. Діатомові (59 видів) водорості переважають над синьозеленими (4 види). Домінуючими видами Bacillariophyta в затоці були Melosira moniliformis (O. Müll.) C. Agardh, Odontella aurita (Lyngb.) C. Agardh, Tabularia tabulata (Agardh) Snoeijs, Licmophora abbreviata C. Agardh, Achnanthes brevipes C. Agardh.

 

 

 

 

 

На головну