Альгология 2017, 27(3): 323–336

 

https://doi.org/10.15407/alg27.03.323

 

Мальцева І.А., Мальцев Е.І., Солоненко А.М.

 

Водорості грунтів дібров степової зони України

 

Резюме

Вивчено видове різноманіття, склад домінантів і систематична структура угруповань водоростей грунтів дібров степової зони України. Основну частину водоростей грунтів досліджуваних дібров представляють види Chlorophyta, на другому місці – Xanthophyta, а в деяких дібровах – Cyanoprokaryota або Bacillariophyta. До складу домінантів входять види різних відділів. Специфічні риси водоростей різних дібров обумовлені не тільки їхньою географічною віддаленістю, але й комплексом умов, які в них складаються. Найбільше впливає зволоження і явища ерозії в лісових екосистемах на схилах балок. У пойменній берестово-ясеневій діброві Самарського лісу (Дніпропетровська обл.) встановлено нове місцезростання Protosiphon botryoides (Kütz.) Klebs, відомого раніше з території степової зони України в степових біогеоценозах Херсонської обл. Штам P. botryoides MZ-Ch14 вивчали за допомогою методів фенотипового и молекулярно-генетичного аналізу. Ізольований штам може бути використаний при відборі найбільш перспективних джерел вторинних каротиноїдів.

 

На головну