Альгология 2017, 27(4): 361–370

 

https://doi.org/10.15407/alg27.04.361

 

Генкал С.І., Ярушина М.І.

 

До таксономії, морфології і розповсюдження рідкісного виду Navicula schmassmannii Hust. (Bacillariophyta)

 

Резюме

У фітопланктоні водойм і водотоків Крайньої Півночі Західного Сибіру (п-ови Ямал і Тазовський) за допомогою скануючої електронної мікроскопії вперше виявлено рідкісний вид Humidophila schmassmannii. Вивчення його морфології показало значну мінливість головних діагностичних ознак виду (довжина та ширина стулки, кількість штрихів у 10 мкм, форма стулки) та послугувало основою для розширення діагнозу H. schmassmannii. Виявлені закономірності мінливості кількості штрихів у 10 мкм і співвідношення ширина/длина стулки відомі й у інших представників Bacillariophyta.

 

 

 

 

На головну