Альгология 2017, 27(4): 382–402

 

https://doi.org/10.15407/alg27.04.382

 

Царенко П.М., Коніщук М.О., Корховий В.І., Костіков І.Ю., Блюм Я.Б.

 

Жирнокислотний склад кокоїдних зелених водоростей як основа їхнього енергосировинного потенціалу. 1. Chlorella- і Acutodesmus-подібні мікроводорості (Chlorophyta)

 

Резюме

Зроблено аналіз біопродукційних параметрів Сhlorella- і Acutodesmus-подібних водоростей з колекції IBASU-А Інституту ботаніки НАН України. Проаналізовано характерні особливості їхнього росту та показники продуктивності, виявлена штамова специфіка видів Сhlorella vulgaris Beij. і Acutodesmus dimorphus (Turpin) P. Tsarenko як об’єктів промислового культивування, встановлено особливості їхнього жирнокислотного складу (ЖКС) у стандартних умовах лабораторного культивування, а також таксономічна (родова) специфіка провідного комплексу ЖКС. Виявлена варіабельність загального складу ліпідів у представників досліджуваних родів, а також потенційне зростання в 1,5 рази кількості ліпідів або фракційної кількості окремих жирних кислот під час стаціонарної фази росту культури за впливу стресових факторів (дефіциту азоту).

 

 

На головну