Альгология 2017, 27(4): 403–414

 

https://doi.org/10.15407/alg27.04.403

 

Сурешкумар П., Томас Дж., Субраманян Дж.

 

Швидкий метод одночасної дискримінації мікроводоростей і визначення їхнього біохімічного складу на основі вібраційної спектроскопії

 

Резюме

Вивчали варіації спектральних даних чотирьох представників мікроводоростей. Виявлена суттєва різниця у складі їхніх основних макромолекул. Scenedesmus obliquus (Turpin) Kütz. має інтенсивні піки в областях ліпідів і білкових спектрів, у Chlorella vulgaris Beij., Ch. pyrenedosa Chick і Euglena gracilis Klebs спостерігаються помірні й менш інтенсивні піки в усіх п’яти спектральних областях. Інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фурьє (ІЧ-ПФ) являє собою спектроскопічний метод високого вирішення, здатний виявити особливості макромолекулярного спектру в інтактних клітинах, що дозволяє розрізняти, класифікувати й ідентифікувати мікроорганізми, оскільки склад їхніх макромолекул специфічний. Ієрархічний кластерний аналіз з використанням ІЧ-ПФ-спектрів дозволяє отримати дендрограму, яка відображає чіткі відмінності між досліджуваними штамами відповідно до варіацій їхнього фенотипу. Проведено філогенетичний аналіз з використанням 16S рДНК цих мікроагрегатних штамів. Отримана філограма показала таку само структуру кластерів, що й дендрограми на основі ІЧ-ПФ-спектрів. Поєднання філогенетичного аналізу й ІЧ-ПФ-спектрів забезпечує ефективний спосіб розпізнавання виду та визначення біохімічного складу видів.

 

На головну