Альгология 2017, 27(4): 415–425

 

https://doi.org/10.15407/alg27.04.415

 

Лукашів О.Я., Боднар О.І., Винярська Г.Б., Грубінко В.В.

 

Накопичення хрому і селену клітинами і ліпідами Сhlorella vulgaris Beij. при инкубації з хлоридом хрому (III) і селенітом натрію

 

Резюме

Досліджено концентраційно-часову закономірність поглинання Cr3+ у присутності Se4+ клітинами мікроводорості Сhlorella vulgaris і ліпідами. Накопичення хрому носить флуктуаційних характер і складається з чотирьох етапів: адаптації клітин до нового фактору, пов’язаній з мембранними механізмами формування стрес-реакції клітин на присутність у середовищі іонів хрому і селеніту; активного накопичення хрому, яке припиняється внаслідок насичення центрів зв’язування іонів металу металотіонеіновими протеїнами; пригнічення фіксації контрольованого металу у клітині і ліпідах; етап відновлення накопичення, хаотичний і неконтрольований клітиною, який призводить до її загибелі.

 

 

 

На головну