Альгология 2017, 27(4): 426–435

 

https://doi.org/10.15407/alg27.04.426

 

Борисова О.В.

 

Видове різноманіття та екологія Charales (Charophyta) зони широколистяних лісів України

 

Резюме

Досліджено видове різноманіття харальних водоростей зони широколистяних лісів України. Виявлено 60 місцезнаходжень 11 видів родів Charales: Chara L. (7), Nitella C. Agardh (3), Tolypella (A. Braun) A. Braun (1), у т.ч. декілька місцезнаходжень рідкісних для флори України видів: Chara aspera Dethard. ex Willd., Ch. intermedia A. Braun, Ch. tenuispina A. Braun и Tolypella intricata (Trentep. ex Roth) Leonh. Установлено домінування космополітів, широко розповсюджених в Україні, Ch. globularis Thuill. (23,3%) і Ch. vulgaris L. (38,3%). Аналіз оригінальних і літературних даних щодо екології Charales зони широколистяних лісів засвідчує, що відносна обмеженість їхнього видового складу пов’язана в основному з відсутністю на досліджуваній території великих озер або озерних груп, найбільш сприятливих для розвитку даної групи бентосних рослин, і сильним антропогенним впливом. З порівняння видового складу Charales зони широколистяних лісів і суміжних територій Польського, Волинського, Житомирського Полісся, Українських Карпат і Правобережного Лісостепу видно, що він має його перехідний характер. Це пов’язано також із сильною антропогенною трансформацією даної території в процесі її довгострокового землеробного освоєння.

 

На головну