Альгология 2017, 27(4): 436–457

 

https://doi.org/10.15407/alg27.04.436

 

Виноградова О.М., Брянцева Ю.В.

 

Таксономічна ревізія Сyanobacteria/Cyanoprokaryota Чорноморського узбережжя України

 

Резюме

Представлено результати таксономічної ревізії видового складу ціанобактерій українського сектору Чорного моря. Складено список, до якого увійшли 184 види з 68 родів, частка яких становить 81,7% родів і 75,1% видів ціанобактерій, відомих для Чорного моря. Всі види проаналізовані з позицій сучасного трактування. Подано екологічну характеристику, загальне розповсюдження Cyanoprokaryota, вказані літературні джерела. Розподілення видового багатства по районах українського узбережжя відображає природні особливості й історичні регіональні відмінності в альгологічних дослідженнях. Біля берегів північно-західного Причорномор’я виявлено 94 види з 37 родів ціанобактерій; більшість таксонів (33 роди, 71 вид) знайдені в планктонних угрупованнях, 27 видів з 10 родів – у мікрофітобентосі. Для Кримського узбережжя наводяться 124 види ціанобактерій з 54 родів; з них 14 видів з 10 родів вказуються для планктону; 117 видів з 51 роду знайдені в бентосі. Чорноморські види узбережжя України представлені космополітами (37,8%), субкосмополітами (19,2%), європейськими видами (15,8%), видами помірних широт (14,7%), а також євразійсько-афро-американськими видами (12,4%). В останні роки список розширюється за рахунок видів, що зростають в екваторіальних і субтропічних районах, а також прісноводних форм, тому необхідно продовжити подальший моніторинг видового складу чорноморських ціанобактерій.

 

На головну