УБЖ 2018, 75(1): 59–69

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.01.059

 

Одукалець І.О., Коротка І.А., Пашкевич Н.А., Любінська Л.Г., Горбняк Л.Т.

 

Трансформація рослинного покриву та зміна екологічних умов під впливом насаджень Pinus sylvestris (Pinaceae) в Національному природному парку «Подільські Товтри»

 

Резюме

Досліджено зміни екологічних умов лучно-степових та cтепових фітоценозів під впливом насаджень Pinus sylvestris на території Національного природного парку «Подільські Товтри». Проаналізовано екологічні умови досліджених ділянок та їхнє флористичне насичення, яке сформувалося в результаті сукцесії. Здійснено еколого-ценотичне порівняння ксерофітних трав’яних і лісових угруповань за участі Р. sylvestris. Показано, що ділянки I–III на початковому етапі формування являють собою площі, зарослі сосною з переважанням у трав’яному ярусі видів, що характерні первинним стадіям сукцесій лісових угруповань. Виявлено, що ділянки IV–VII мають вузьку амплітуду екологічних факторів і більш сформований рослинний покрив. Встановлено, що амплітуда коливання показників фактора вологості для всіх досліджених ділянок свідчить про стенотопність даних угруповань, які характерні для свіжих лісо-лучних екотопів. Виявлено, що показники аерації ґрунтів тісно корелюють із показниками вологості. Показник карбонатності для всіх ділянок свідчить про формування угруповань у нейтральних умовах. За дослідженими едафічними факторами значення екологічних показників змінності зволоження та аерації ґрунту для VIII степової ділянки знаходяться в межах екологічної амплітуди заліснених ділянок. Показано, що фактори кислотності ґрунту та вмісту карбонатів є диференціюючими та лімітуючими для сосни звичайної. Досліджено, що найтеплішими за показниками фактора терморежиму та найменш освітленими за показниками фактора освітленості є IV–VII ділянки, а ділянка VIII є найосвітленішою. Здійснено аналіз впливу насаджень P. sylvestris на відтворення рідкісних видів. Показано, що на ділянках до насадження P. sylvestris тут були відмічені угруповання асоціації Festuco valesiacae-Caricetum humilis (Cl. Festuco-Brometea) за участі рідкісних видів, в т. ч. Pulsatilla grandis.

 

 

На головну