УБЖ 2018, 75(2): 109–122

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.109

 

Антоненко С.І., Шиян Н.М.

 

Типіфікація назв таксонів Polygonum (Polygonaceae), описаних з території України

 

Резюме

З території України описано понад 40 таксонів Pоlygonum s.l. видового та внутрішньовидового рангів. У статті представлені результати типіфікації 21 з них, що описані А.Л. Анджейовським, В.С.Й.Г. фон Бессером, Ф.А. Маршаллом фон Біберштейном, Ф.Л. Грубером, М.В. Клоковим, В.Л. Комаровим та О.І. Соколовським. Пошук автентичних матеріалів досліджуваних таксонів з роду Pоlygonum безпосередньо проводився в фондових колекціях Національного гербарію України (KW), а також інших гербаріях, серед яких: CWU, K, LE, LW та інші. Авторами обрано лектотипи для Polygonum daphnophyllum Andrz., P. hypanicum Klokov, P. janatae Klokov, P. kotovii Klokov, P. neglectum Besser, P. paniculatum Andrz., P. paniculatum var. incanum Andrz., P. patulum M. Bieb., P. × pseudoincanum Klokov, P. scythicum Klokov та неотипи для P. novoascanicum Klokov, P. paniculatum Andrz. var. rubens Andrz. Загалом в публікації наведено інформацію про близько 80 оригінальних зразків різних категорій, зокрема: голотипів (3), ізотипів (8), лектотипів (10), ізолектотипів (8), неотипів (2), ізонеотипів (1), пара- та ізопаратипів (20), син- та ізосинтипів (12) та інші автентичні зразки. Для кожного таксону, про який йдеться в публікації, наведено наступні відомості: базіонім, основні синоніми, інформація про тип за протологом, тип та інші виявлені оригінальні матеріали різних категорій (голо-, лекто-, нео, син-, паратипи, тощо, за необхідності), їхні гербарні штрих-коди та номенклатурна нотатка. Крім цього, публікація містить скановані зображення усіх обраних лектотипів та неотипів.

 

 

На головну