УБЖ 2018, 75(2): 123–136

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.123

 

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л.

 

Паліноморфологічні особливості представників триб Lindenbergieae і Cymbarieaeта еволюція пилку в базальних кладах Orobanchaceae

 

Резюме

З використанням світлової та сканувальної електронної мікроскопії досліджено морфологію пилкових зерен чотирьох видів з чотирьох родів триби Cymbarieaeта двох видів роду Lindenbergia триби Lindenbergieae (Orobanchaceae). Встановлено, що пилкові зерна триби Lindenbergieae 3-борозно-орові (зрідка 2-борозно-орові), еліпсоїдальні, сфероїдальні або сплющено-сфероїдальні за формою, дрібних розмірів, з сітчастою скульптурою екзини. Пилкові зерна триби Cymbarieae 3-борозні, зрідка 4-борозні, еліпсоїдальні, сфероїдальні або сплющено-сфероїдальні за формою, середніх або великих розмірів, з сітчасто-паличковою або зморшкувато-сітчасто-паличковою скульптурою екзини. Особливості пилкових зерен представників триб Cymbarieae і Lindenbergieae порівнюються з такими в Paulowniaceae і верхівкових кладах Orobanchaceae. Базальна клада Orobanchaceae (Lindenbergieae) за паліноморфологічними особливостями подібна до Paulowniaceae (сестринська клада до всіх Orobanchaceae) і Wightia. Паліноморфологічні висновки підтверджують філогенетичні закономірності, які виявлені у базальних Orobanchaceae та їхніх найближчих родичів. Зроблено висновок, що борозно-оровий (ймовірно, 3-борозно-оровий) тип пилкових зерен може бути предковим у родині Orobanchaceae. Різноманітність пилкових зерен у верхівкових кладах Orobanchaceae еволюціонувала на основі декількох типів і підтипів пилку, властивих гіпотетичним предкам Orobanchaceae; такі типи, ймовірно, збереглися в сучасних представників Paulowniaceae та Lindenbergieae.

 

 

На головну