УБЖ 2018, 75(2): 137–142

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.137

 

Гелюта В.П., Зикова М.О.

 

Поширення в Україні Clathrus archeri (Phallales, Basidiomycota) – гриба, що має бути виключеним з Червоної книги України

 

Резюме

Clathrus archeri (Phallales, Basidiomycota) вважався в Україні рідкісним грибом, тому був внесений до «Червоної книги України» (3-є видання, 2009) як зникаючий вид з диз’юнктивним ареалом. Однак зібрана авторами нова інформація про його поширення свідчить, що він є звичайним грибом у чотирьох областях України – Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій. Місцезростання C. archeri пов’язані з порушеними екосистемами зі значним антропогенним навантаженням (рубки дерев, дороги, випасання худоби тощо), в яких наявна висока кількість органіки – тирса, гілки, листя, суха трава, мертва деревина. З кожним роком кількість осередків гриба тут збільшується, спостерігається його проникнення в антропогенні ценози – сади, городи, молоді культури дуба звичайного та дуба червоного. Оскільки C. archeri, без сумнівів, в Європі є заносним чужоземним видом і до того ж агресивним, який освоює природні та антропогенно змінені фітоценози Карпат і прилеглих територій, робиться висновок, що даний гриб не належить до природних елементів мікобіоти України, його активне поширення може становити загрозу фітоценозам Карпат та прилеглих регіонів. Тому вказується, що будь-яке розмноження цього виду in vitro й подальша його інтродукція в екосистеми України є помилковою й неприпустимою діяльністю, оскільки таке забруднення мікобіоти України може стати небезпечним і призвести до неочікувано шкідливих і неконтрольованих наслідків. Clathrus archeri має бути виключеним з Червоної книги України як чужорідний та інвазійний вид.

 

 

На головну