УБЖ 2018, 75(2): 143–148

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.143

 

Шершова Н.В.

 

Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в місті Васильків Київської області

 

Резюме

У ході проведених досліджень в місті Васильків (Київська обл.) було виявлено 39 видів епіфітних лишайників, серед яких 18 індикаторних видів. З них 5 видів лишайників є індикаторами пилового й кислотного забруднення, 3 види мають високу чутливість до забруднення атмосферного повітря, 10 – середню. Поширення індикаторів пилового й кислотного забруднення зафіксовано у насадженнях уздовж автомобільних шляхів, поблизу промислових підприємств, масивів приватного сектора. Поширення індикаторів з високою чутливістю приурочено до залишків діброви посеред приватного сектора та до старих занедбаних яблуневих садів у східній частині міста; із середньою чутливістю – до тієї ж діброви і садів, до насадження з берези в південній частині міста і до насаджень у військовому містечку в північній частині міс-та. В центральній частині міста лишайники-індикатори з високою та середньою чутливості знайдені не були. На підставі аналізу отриманих даних були складені карти поширення лишайників-індикаторів. На основі розрахунку індексу чистоти повітря Ле Блана і Де Слоовера на території міста були виділені три ізотоксичні зони, що відповідають різним рівням забруднення. Зона із середнім рівнем забруднення займає близько 25% всієї території міста, слабкозабруднена – 60%, незабруднена – 20%, остання розташовується по околицях міста. На основі наших досліджень вважаємо, що на низькі значення індексів і, відповідно, незадовільний стан атмосферного повітря в першій зоні впливають відразу декілька факторів. Серед них основне місце займає складний рельєф, вплив автомобільного та залізничного транспорту, а також недостатня кількість зелених масивів і насаджень у цій частині міста.

 

 

На головну