УБЖ 2018, 75(2): 149–159

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.149

 

Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Вашеняк Ю.А., Коржик В.П., Розенбліт Ю.В., Токарюк А.І., Михайлюк Т.І.

 

Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра

 

Резюме

Висвітлено умови утворення туфів та їхнє поширення в межах Дністровського каньйону й прилеглих територій. Виділено ділянки з водоспадами, на яких карбонатні породи силуру характеризуються горизонтальними розломами з утворенням водоупорів. У зоні вклинювання вод, що стікають по стінках урвищ, формуються угруповання різних класів. Центральне місце займають угруповання Montio-Cardaminetea (Cratoneuretum filicino-commutati), представлених подушками мохів Cratoneuron filicinum, Palustriella commutata, Didymodon tophaceus, по яких стікає вода, де адсорбується СаСО3 і формуються потужні туфи. У місці падіння води на поверхню розвиваються смарагдового кольору водорості угруповання Stigeoclonietea tenuis (Cladophoretum glomeratae), а на злегка зволоже-них скелях – темні плями ціанобактерій, що формують угруповання Gloeocapsetea sanguineae (Scytonema myochrous). Біля підніжжя водоспадів місцями розростається гігрофільний Agrostis stolonifera (Molinio-Arrhenatheretea, comm. Palustriella commutatа-Agrostis stolonifera). Такий цілісний комплекс (мікрокомбінація) синтаксонів різних класів, що представляють різні оселища, розглядаються нами як біотоп (habitat) 7220 Petrifying springs with tuff formations (Cratoneurion), а за розробленою класифікацією UcrBiotop відноситься до перезволожених біотопів трав’яного типу (D:3.1222). Ця мікрокомбінація трактується як сигма-асоціація Cratoneuretum filicino-commutatae sigmetum. Проведені кількісна оцінка впливу загроз (ІІІ клас), cозологічна цінність (ІІ клас), оцінка відносної цінності втрати (63,5% – ІІ клас) показали, що ці біотопи потребують певних заходів охорони.

 

 

На головну