УБЖ 2018, 75(2): 160–168

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.160

 

Мельник В.І., Шиндер О.І., Несин Ю.Д.

 

Умови місцезростань і стан популяцій Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні

 

Резюме

Висвітлено відомості про еколого-ценотичні умови місцезростань і стан популяцій Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні. У Карпатах і Кримських горах цей вид зустрічається у поясі букових лісів. До букових лісів приурочені також його місцезростання в Розточчі. В межах більшої частини ареалу в рівнинній частині України місцезростання виду трапляються у листяних (дубові, грабові, дубово-грабові і березові) та хвойних (соснові) лісах та екотонах між лісовими та болотними екосистемами. Місцезростання C. calceolus у західній частині Подільської височини зустрічаються у складі соснових і букових лісових та лучно-степових угруповань, а також, в екотонах між лісовими та степовими угрупованнями. Вивчені популяції C. calceolus переважно малочисельні. Найбільша зафіксована під час дослідження популяція налічує 1882 особини. Структура популяцій C. calceolus залежить від впливу антропічних чинників на місцезростання виду. Гомеостатичні популяції виду зустрічаються переважно в місцезнаходженнях, вільних від антропічного впливу. Антропогенні фактори – вирубка лісу, меліорація, пожежі, викопування рослин і зривання квітконосних пагонів – призводять до деградації структури і повної елімінації популяцій. Але в окремих випадках антропічний вплив, пов’язаний із руйнуванням лісової підстилки, виявляється сприятливим для формування нових популяцій C. calceolus за рахунок проростання його насіння на відкритій поверхні ґрунту.

 

 

На головну