УБЖ 2018, 75(2): 169–178

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.169

 

Кагало О., Колодій В., Любінська Л.

 

Созологічна оцінка та перспективи й методи збереження видів роду Schivereckia (Draba s.l.; Brassicaceae) в Україні

 

Резюме

На підставі узагальнення матеріалів багаторічних досліджень стану популяцій та оселищ видів роду Schivereckia (Brassicaceae) – Schivereckia podolica та S. mutabilis (= S. podolica s.l.) в Україні дана оцінка їхнього стану й охоронного статусу та рекомендовані оптимальні шляхи збереження. Показано, що популяції виду зазнають негативного впливу як антропогенних (засмічення екотопів побутовим сміттям, заливання каналізаційними стоками, випасання, витоптування, випалювання, вибухові роботи, механічне руйнування екотопів внаслідок видобування вапняку, щебеню), так і природних (ценотичних (зменшення конкурентної здатності), біологічних (зменшення життєвості популяції), фізичних (водна ерозія та природне руйнування схилів у процесі вивітрювання порід), кліматичних (вплив вітру) чинників. Показано, що, незважаючи на те, що види роду не знищуються людиною, їхні популяції зазнають опосередкованого впливу негативних для виду антропогенних і природних чинників, які негативно впливають на життєздатність локальних ценопопуляцій. У зв’язку із цим, доцільно перевести видовий комплекс з категорії «неоцінений» у Червоній книзі України до категорії «вразливий». Для подальшої оптимізації збереження цього видового комплексу в різних локалітетах і оселищах доцільно розробити відповідні природоохоронні менеджмент-плани за прикладом НПП «Подільські Товтри». У рамках таких менеджмент-планів слід урахувати наукові, організаційно-природоохоронні, еколого-просвітницькі та інтродукційні заходи.

 

 

На головну