УБЖ 2018, 75(3): 248–259

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.03.248

 

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г., Ниценко Л.М.

 

Паліноморфологічні особливості видів роду Knautia (Dipsacaceae) флори України: оцінка для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу

 

Резюме

Досліджено пилкові зерна чотирьох видів роду Knautia (Dipsacaceae) флори України за допомогою світлового і сканувального електронного мікроскопів. Встановлено, що пилкові зерна вивчених видів 3-порові, зрідка 4-порові, сфероїдальні, еліпсоїдальні або сплющено-сфероїдальні за формою, в обрисах з екватора округлі або овальні, з полюса округло-трикутні, зрідка чотирикутні; великих розмірів. Пори чіткі, округлі або еліптичні, з внутрішнім обідком, закриті кришечкою. Скульптура екзини шипувато-шипикувата. Діагностичними ознаками видового рівня роду Knautia є розміри пилкових зерен, пор та будова кришечки. Отримані нами паліноморфологічні дані не суперечать розподілу досліджених видів роду Knautia за традиційною системою та узгоджуються з результатами молекулярно-філогенетичних досліджень. Проаналізовано участь пилку K. arvensis у складі палінофлор відкладів аллереду–голоцену 18 розрізів рівнинної частини України. Вперше реконструйовано поширення K. аrvensis на досліджуваній території в просторі та часі. Результати аналітичної обробки палеофлористичних матеріалів дозволяють намітити тенденцію до більшого поширення цього виду в складі рослинного покриву Лісової та Лісостепової зон упродовж аллереду, пізнього дріасу та в пребореальний час голоцену. Ця тенденція спостерігається і для території Степової зони впродовж субатлантичного часу голоцену.

 

На головну