УБЖ 2018, 75(3): 260–273

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.03.260

 

Чусова О.О.

 

Біотопи басейну річки Красна (Луганська обл., Україна) та їхній аналіз

 

Резюме

У статті проаналізовано різноманіття біотопів басейну р. Красна та розроблена їхня класифікаційна схема за принципами класифікації біотопів UserBio до п’ятого рівня ієрархії. Визначено, що всі біотопи належать до п’яти типів: C – біотопи континентальних вод; D – болотна та прибережно-водна рослинність; E – злаково-трав’яні біотопи (луки, степи, пустоші); F – чагарники; G – ліси. Подано характеристику представленим біотопам та визначено ступінь диференціації різних типів. Проведено ординаційний аналіз, за результатами якого виявлена екологічна специфіка досліджених біотопів. За сумарною дією лімітуючих екофакторів виділяються чотири основні групи біотопів: петрофітно-степові, лучно-болотні, лісові та чагарники. Диференціація петрофітно-степових трав’яних ксерофітних ценозів зумовлена зміною кислотного та сольового режиму, а також пов’язаними з ними континентальністю клімату та освітленням. Лучно-болотні гігрофітні біотопи залежать від вологості, аерації ґрунту та вмісту в ньому нітратів; регулюючим для листяних лісових фітоценозів є омброрежим; для псамофітних угруповань найбільш важливими є показники змінності зволоження ґрунту та кріорежиму. Біотопи хвойних лісів та чагарників не пов’язані з лімітувальною дією даних факторів, що обумовлено екотонним характером останніх.

 

На головну