УБЖ 2018, 75(3): 274–282

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.03.274

 

Смоляр Н.О., Ханнанова О.Р.

 

«Гадяцький локалітет» Diphasiastrum complanatum (Lycopodiaceae) на території Лівобережного Лісостепу

 

Резюме

Наведено інформацію про місцезнаходження виду Diphasiastrum complanatum, включеного до «Червоної книги України», на території Лівобережного Лісостепу за результатами оригінальних досліджень, опрацювання літературних джерел і гербарних зборів. Охарактеризовано три місцезнаходження виду в «Гадяцькому локалітеті» Полтавської частини регіону, два з яких авторами наводяться вперше. Відображено еколого-ценотичні особливості виду в цих оселищах на південно-східній межі загального ареалу. Розраховано амплітуди толерантності, середні значення показників провідних екологічних факторів (кліматичних – термо-, омбро-, кріорежим, континентальність; едафічних – вологість, змінність зволоження, кислотність, засоленість ґрунту, вміст карбонатів, вміст мінеральних сполук азоту) і відношення умов виявлених місцезростань D. complanatum до його екологічного оптимуму. При цьому уточнено екологічні амплітуди виду за деякими факторами. Відхилення відмічається за показниками омброрежиму, що дає підстави віднести вид в умовах Лівобережного Лісостепу до групи мезоаридофітів, та кислотності ґрунту в бік збільшення величини рН, згідно до яких у регіоні дослідження вид є ацидофілом. Наведено інформацію щодо флористичного складу місцезростань D. complanatum у «Гадяцькому локалітеті», який є дещо збідненим, за участі видів із широкими ареалами й значною роллю бореальних видів. Установлено, що вони репрезентують практично однотипові біотопи різновікових лісокультур Pinus sylvestris на боровій терасі р. Псел із брієвими мохами, угруповання яких у ценотичному відношенні належать до союзу Pulsatillo-Pinetea sylvestris. Складено картосхему поширення виду на території Гадяцького р-ну Полтавської обл. Розглянуто питання збереження виду на території дослідження. Встановлено, що два оселища охороняються в межах регіонального ландшафтного парку «Гадяцький», третє доцільно включити до його складу.

 

 

На головну