УБЖ 2018, 75(4): 305–321

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.305

 

Федорончук М.М., Мосякін С.Л.

 

Конспект родини Fabaceae у флорі України. II. Підродина Faboideae (триби: Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae)

 

Резюме

Наведено конспект триб Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae підродини Faboideae (Fabaceae) флори України з номенклатурними цитатами, типами таксонів та синонімікою, який базується на критичному аналізі їхнього таксономічного складу з урахуванням нових узагальнених даних морфологічних та молекулярно-філогенетичних досліджень. Найбільш представлена у флорі України триба Galegeae нараховує 10 родів, з яких найчисельнішим є Astragalus (48 видів). Однак кількість родів в трибі, ймовірно, буде змінена з урахуванням подальших результатів морфологічних і молекулярно-філогенетичних досліджень, які вже вказують на можливе включення родів Calophaca і Halimodendron в Caragana  s.l.; проте ці дані вимагають підтвердження. Триба Loteae розглядається в широкому обсязі, включно з трибою Coronilleae, що узгоджується з результатами нових морфологічних та молекулярних досліджень. Триба включає 9 родів (або 7, у ширшому розумінні), але кількість природних родів в цій групі буде з’ясовано після подальших досліджень. Молекулярно-філогенетичні дані свідчать про те, що Dorycnium і Tetragonolobus (у цьому конспекті визнані умовно) філогенетично вкорінені в Lotus s.l., і визнання цих двох родів окремо від Lotus недоцільне. Вимагає підтвердження новими даними наявність у флорі України (зокрема, в Криму) Astragalus galegiformis, A. alpinus, A. bungeanus, Onobrychis inermis, O. polonicus.

 

На головну