УБЖ 2018, 75(4): 322–334

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.322

 

Мартинюк В.O., Карпенко Н.І., Тарєєв А.С., Костіков І.Ю.

 

Відміни Atocion lithuanicum від A. armeriaта їхнього гібриду (Sileneae, Caryophyllaceae) за ITS1–ITS2-послідовностями та вторинними структурами їхніх транскриптів

 

Резюме

Багато видів рослин мають спірний таксономічний статус, уточнення якого є особливо важливим у випадку рідкісних таксонів, коли дискутується питання необхідності їхнього збереження. Одним із таких видів є Atocion lithuanicum – ендемічний таксон, який розглядають як самостійний вид або синонім A. armeria. Мета нашого дослідження полягала в уточненні таксономічного статусу A. lithuanicum з використанням молекулярно-філогенетичного аналізу та порівнянні моделей вторинних структур ITS1- та ITS2-послідовностей цих таксонів, а також їхнього гібриду. Результати філогенетичного аналізу з використанням Байєсівського підходу показали, що A. lithuanicum віддалений від A. armeria та є сестринським до A. compactum. При цьому філогенетичні взаємозв’язки на іншому дендриті, що включає гібриди та таксони з SNP, ще до кінця не з’ясовані. Натомість аналіз вторинних структур ITS1-послідовностей дозволив чітко розмежувати A. lithuanicum та A. armeria. Штучно створені гібриди F1 цих видів мають SNP у всіх сайтах, що розрізняють батьківські форми, і на реконструкціях моделей вторинних структур займають проміжне положення між ними. У подібних випадках SNP не можуть бути використані у філогенетичному аналізі. В той же час, у реконструкціях вторинних структур ITS1 та ITS2 SNP можуть бути використані як маркери гібридизаційних подій. За результатами проведених досліджень A. lithuanicum є самостійним видом і не може розглядатися як синонім чи різновид A. armeria.

 

 

На головну