УБЖ 2018, 75(4): 338–347

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.338

 

Бісько Н.А., Сухомлин М.М., Михайлова О.Б., Ломберг М.Л., Цвид Н.В., Петричук Ю.В., Аль-Маалі Г.А., Митропольська Н.Ю.

 

Збереження ex situ рідкісних і зникаючих видів макроміцетів у колекціях культур грибів в Україні

 

Резюме

Зменшення біорізноманіття, деградація екосистем та інші глобальні проблеми окреслюють невідкладні завдання охорони природи. Гриби як важливий компонент біорізноманіття мають підлягати охороні так само, як й інші живі організми. У статті викладено дві основні стратегії охорони та розглянуто останні досягнення в охороні грибів як in situ, так і ex situ. Висвітлено провідну роль колекцій грибних культур для збереження грибів ex situ. Збереження видового різноманіття та генетичних ресурсів у колекціях культури є основою для розвитку біотехнології. Наведено найбільші колекції грибів, які зареєстровано у Всесвітньому центрі даних щодо мікроорганізмів (WDCM) – унікальній глобальній мережі для збереження грибного та мікробного різноманіття ex situ. Серед існуючих колекцій культур грибів в Україні охарактеризовано колекції грибів IBK та FCKU. Наводиться список видів, які підтримуються в колекціях IBK і FCKU і входять, у відповідності з критеріями й категоріями МСОП, до Європейського Червоного Списку грибів, доступного на веб-сторінці Європейської ради з охорони грибів (ECCF). Зазначається, що особливу увагу в колекціях IBK та FCKU приділено вивченню культур рідкісних видів грибів, особливо тих, що внесені до Червоної книги України, а також можливості їхньої реінтродукції у природні оселища. Наводяться деякі приклади інших рідкісних видів грибів з цих колекцій, які є потенційними кандидатами на внесення до Червоної книги України.

 

 

На головну