УБЖ 2018, 75(4): 348–355

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.348

 

Пасайлюк М.В.

 

Гриби – деструктори мертвої деревини Fagus sylvatica (Fagaceae) в лісах Національного природного парку «Гуцульщина»

 

Резюме

Представлено результати дослідження видової різноманітності грибів-деструкторів мертвої деревини бука в заповідній зоні та зоні регульованої рекреації Національного природного парку «Гуцульщина». Встановлено видовий склад ксилотрофів на кожній із п’яти стадій деструкції деревини Fagus sylvatica. Загалом виявлено 50 видів грибів та грибоподібних організмів. За видовим складом переважали лігнінруйнуючі гриби, в той час як представники целюлозоруйнівних грибів були відмічені на четвертій та п’ятій стадіях деструкції. Зареєстровано як види грибів, що характерні лише для однієї із стадій розкладу деревини, так і види, плодові тіла яких спостерігали з другої–третьої до п’ятої стадії деструкції. На всіх стадіях розкладу провідними у деградації деревини F. sylvatica були представники порядку Polyporales. Єдиний вид Hericium coralloides, занесений до Червоної книги України, зареєстровано нами на буковій колоді п’ятої стадії розкладу в заповідній зоні в урочищі «Каменистий».

 

 

На головну