УБЖ 2018, 75(4): 356–372

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.356

 

Єременко Н.С.

 

Рудеральна рослинність міста Кривий Ріг. II. Клас Stellarietea mediae

 

Резюме

Представлено результати дослідження рудеральної рослинності Stellarietea mediae на території Кривого Рогу. Проаналізовано стан дослідження класу в Україні. Охарактеризовані угруповання однорічних видів з високою конкурентною здатністю відкритих, помірно зволожених і сухих екотопів. Рослинність S. mediae представлена 13 асоціаціями, що належать до 7 союзів та 3 порядків (15% загальної кількості асоціацій класу в Україні). Наведена характеристика виявлених синтаксонів. Встановлені їхні особливості при порівнянні з угрупованнями, поширеними в інших регіонах України, Російській Федерації та країнах Центральної Європи. З’ясовано, що ценотично специфічним є союз Amarantho blitoidis-Echinochloion crus-galli, який включає 4 асоціації, описаних на території України. В межах дослідженої території виявлено одну з них – Amarantho retroflexi-Echinochloetum crus-galli. У результаті проведеного ординаційного аналізу геоботанічних матеріалів встановлено, що екологічну диференціацію синтаксонів досліджуваного класу рослинності в межах Кривого Рогу визначають едафічні фактори (зволоження ґрунту, аерація ґрунту та вміст мінерального азоту). Серед кліматичних факторів провідним є континентальність клімату. Встановлено, що показники термо- та кріорежиму не мають суттєвих коливань і не є визначальними у диференціації синтаксонів. Характерною особливістю угруповань S. mediae є розширення площ, зокрема монодомінантних ценозів за участі Ambrosia artemisiifolia, Atriplex tatarica, Iva xanthiifolia та Kochia scoparia. Встановлено, що угруповання класу є початковими стадіями заростання рудеральних екотопів. Актуальними залишаються дослідження, спрямовані на критичний перегляд синтаксономії дослідженого класу S. mediae.

 

 

На головну