УБЖ 2018, 75(4): 373–383

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.373

 

Дубина Д.В., Жмуд О.І.

 

Armoracia macrocarpa (Brassicaceae) в українській частині долини Дунаю

 

Резюме

У статті представлені результати досліджень сучасного поширення, еколого-ценотичних і біологічних особливостей Armoracia macrocarpa на території української частини долини Дунаю (Одеська обл.). Висвітлено актуальні питання вивчення виду, складено картосхему поширення, подано характеристику його локалітетів в регіоні. Підкреслюється, що в екологічному відношенні A. macrocarpa належить до групи видів, що приурочені до алювіальних екотопів і зростають на освітлених місцях та середньозволожених, слабкокислих, нейтральних до слабколужних ґрунтах. Наводиться ценотична характеристика угруповань з його участю за класифікацією Ж. Браун-Бланке. Розглядаються питання сучасного стану популяцій A. macrocarpa в регіоні. Виділені провідні фактори негативного антропічного впливу, якими виступають меліорація заплавних територій і болотних масивів, лісорозведення й надмірний випас. Показана представленість популяцій A. macrocarpa на природно-заповідних територіях України. Рекомендовано заходи зі збереження природних місцезростань A. macrocarpa, які включають розширення територій природоохоронної мережі, проведення активних заходів охорони шляхом підсіву насіння у природні популяції та здійснення біотехнічних робіт.

 

На головну