УБЖ 2018, 75(4): 384–391

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.384

 

Веденичова Н.П., Косаківська І.В.

 

Динаміка ендогенних цитокінінів упродовж розвитку спорофітів папоротей Dryopteris filix-mas і Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae)

 

Резюме

Якісний склад і динаміку цитокінінів у ваях і кореневищах багаторічних папоротей Dryopteris filix-mas і Polystichum aculeatum досліджено методом високоефективної рідинної хроматографії у поєднанні з мас-cпектрометрією. Спорофіти вивчали на стадіях інтенсивного вегетативного росту (квітень), формування спорангіїв (травень) і спороношення (червень). Рослини P. aculeatum аналізували також на стадії зимової вегетації (лютий). Виявлено накопичення транс-зеатину у ваях P. aculeatum на стадії інтенсивного росту, тоді як у D. filix-mas зростання вмісту цього цитокініну спостерігалося в період формування спорангіїв. У обох видів папоротей на стадії спороношення у ваях і кореневищах зростав рівень зеатинрибозиду. Припинення інтенсивного росту папоротей супроводжувалося накопиченням кон’югату – зеатин-О-глюкозиду. На певних стадіях розвитку спорофітів було знайдено ізопентенільні форми цитокінінів: у D. filix-mas невисокі рівні ізопентеніладеніну – в період спороношення, а в P. aculeatum – досить значні кількості ізопентеніладенозину й ізопентеніладеніну у ваях на стадії інтенсивного росту й в кореневищах – під час формування спорангіїв. У ваях P. aculeatum у період зимової вегетації акумулювалися активні вільні форми цитокінінів – транс-зеатин і зеатинрибозид, що вказує на їхню участь у підтримці фотосинтетичної активності рослини за несприятливих умов. Коренева система обох видів папоротей характеризувалася більш низьким рівнем цитокінінів, ніж надземна частина рослин. Динаміка спектру й вмісту цитокінінів в органах папоротей мала видоспецифічний характер, що опосередковано свідчило про участь цих фітогормонів у контролюванні процесів росту й розвитку. Обговорено риси відмінності й подібності регуляторної ролі цитокінінів у папоротей та квіткових рослин.

 

 

На головну