УБЖ 2018, 75(5): 421–435

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.05.421

 

Федорончук М.М.

 

Конспект родини Fabaceae у флорі України. ІІІ. Підродина Faboideae (триба Fabeae)

 

Резюме

У статті наведено конспект триби Fabeae підродини Faboideae (Fabaceae). З урахуванням нових даних, отриманих в результаті морфологічних та молекулярно-філогенетичних досліджень, триба Fabeae у флорі України представлена шістьма родами (Vicia, Lathyrus, Ervum, Ervilia, Lens, Pisum) та 76 видами. Роди Vicia (34 види) та Lathyrus (30 видів) є найбагатшими за видовим складом серед інших родів триби у флорі України. Суттєві номенклатурні зміни зроблено в складі роду Vicia s.l., з якого виділено два сегрегатних роди: Ervum (секція Ervum) та Ervilia (секції Ervilia, Ervoides, Lenticula). До роду Vicia включено Lathyrus saxatilis, що узгоджується з результатами молекулярних досліджень. Значних номенклатурних змін в роді Vicia зазнали секції Lathyroides, Hypechusa, Faba та ін. У секцію Peregrinae включено Vicia lathyroides. Обґрунтована приналежність Vicia bithynica, V. faba та V. narbonensis до трьох різних секцій (Pseudolathyrus, Faba, Laticarpae відповідно), що викликало тривалу дискусію.

 

 

На головну