УБЖ 2018, 75(5): 446–456

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.05.446

 

Коршиков І.І., Гусейнова E.Р.

 

Особливості пилку рослин Рicea abies та Р. pungens (Pinaceae) в насадженнях на території Криворіжжя

 

Резюме

Проведено комплексний аналіз морфометричних показників життєздатності та якості пилку дерев Pісеа аbies і P. pungens у насадженнях з різним рівнем аеротехногенного навантаження в умовах Кривого Рогу – великого промислового міста Степової зони України. Об’єктом вивчення був пилок 30–40-річних дерев P. аbies і P. pungens (досліджували дерева з голубувато-зеленою хвоєю сорту ‘Glauca’) з восьми насаджень, які були розташовані з пів-нічного сходу на південний захід (протяжністю 126 км) з різним рівнем техногенного навантаження. У ході досліджень показано негативний вплив вихлопних газів автотранспорту і, особливо, викидів великих металургійних підприємств Криворіжжя на життєздатність та фертильність пилку та розвиток його аномалій у рослин P. аbies і P. pungens. Максимальні показники довжини пилкових зерен (113,0 та 118,5 мкм), найвища життєздатність (75,3 та 78,6%), фертильність пилку (83,8 та 86,8%) і низька відносна кількість його аномалій (9,0 та 9,2%) відмічені відповідно в рослин P. аbies і P. pungens з насаджень Криворізького ботанічного саду НАН України. Мінімальні показники довжини пилку в обох видів (відповідно 91,5 та 101,7 мкм), найнижча життєздатність (48,3 та 54,3%), фертильність пилку (46,5 та 48,9%) та найбільша кількість аномалій (35,9 та 33,6%) встановлені для дерев, що підпадають під надмірний вплив викидів металургійних комбінатів. Встановлено 8 типів аномалій пилку в рослин обох видів з насаджень ботанічного саду і 13 типів у рослин, що зростали біля металургійних комбінатів. Вихлопні гази автотранспорту також негативно впливають на якість пилку обох видів. Так, частка аномального пилку в P. аbies становила 17,4–24,7%, у P. pungens 13,7–25,1%. П’ять типів аномалій виявлено і при пророщуванні пилку в лабораторних умовах. Відносна кількість цих аномалій суттєво більшою була в дерев P. аbies (26,4–29,5%), що знаходяться під прямим впливом викидів металургійних комбінатів, і меншою – в P. pungens (15,4–21,5%), на які впливають вихлопні гази автотранспорту. Дослідженнями підтверджено, що чоловіча генеративна сфера P. аbies чутливіша до впливу урботехногенного середовища, ніж така у P. рungens, що проявляється у більш низькій фертильності й життєздатності пилку та утворенні більшої кількості його аномалій.

 

 

На головну