УБЖ 2018, 75(5): 470–479

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.05.470

 

Шихалєєва Г.М., Царенко О.М., Цимбалюк З.М., Еннан А.А.-А., Кірюшкіна Г.М.

 

Морфологічні особливості генеративних органів Salicornia perennans (S. prostrata) (Chenopodiaceae) з узбережжя Куяльницького лиману

 

Резюме

Досліджені макрoморфологічні та мікроморфологічні ознаки генеративних органів рослин двох мікроценопопуляцій Salicornia рerennans, умовноназваних за загальним забарвленням пагонів «червоні» та «зелені» (починаючи зі стану проростка і до відмирання рослини), що ростуть на узбережжі Куяльницького лиману (Одеська обл.). Необхідність детального порівняльно-морфологічного вивчення представників обох мікроценопопуляцій була обумовлена встановленими нами раніше деякими відмінностями між ними за біохімічним складом та особливостями онтогенезу. Для виявлення морфологічних особливостей суцвіть, квітки, пилкових зерен, плодів та насінин S. рerennans були використані світловий та сканувальний електронний мікроскопи. Встановлено, що для всіх вивчених зразків S. рerennans властиві м’ясисті, циліндричні, колосоподібні суцвіття на короткій ніжці, квітки без приквітничків, дуже дрібні, двостатеві, занурені у тканину стебла, з простою тупотрикутною оцвітиною, з 1–2 тичинками та 2 приймочками маточки. Форма елементів квітки та характеристики суцвіття подібні у рослин «зелених» та «червоних» мікроценопопуляцій. Пилкові зерна S. рerennans багатопорові, сфероїдальні за формою, середніх розмірів. Пори округлі, з чіткою або нечіткою облямівкою. Скульптура екзини шипикувата, зрідка між шипиками розташовані дрібні перфорації. Скульптура порових мембран шипикувата. Встановлено, що пилкові зерна представників обох мікроценопопуляцій S. рerennans подібні. Представники обох мікроценопопуляцій мають яйцеподібні однонасінні плоди з плівчастим гомоцелюлярним перикарпом, прикритим залишками майже прозорого періанту та дуже дрібні яйцеподібні насінини, опушені короткими простими волосками. В усіх розглянутих зразках «червоних» та «зелених» рослин екзотеста характеризується подібною скульптурою, зі схожим орнаментом (антиклинальні стінки звивисті, з чіткими контурами, периклінальні стінки дещо опуклі, дрібногорбкуваті). Встановлено відсутність якісних карпологічних ознак між рослинами досліджених мікроценопопуляцій (за виключенням забарвлення залишків періанту). Показано, що для остаточного вирішення питання щодо можливого таксономічного статусу представників «зелених» та «червоних» мікроценопопуляцій необхідні подальші еколого-географічні дослідження, а також використання молекулярно-біологічних методів.

 

 

На головну