УБЖ 2018, 75(5): 480–488

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.05.480

 

Павлище А.В., Кириченко О.В., Коць С.Я.

 

Метаболічні зміни вмісту органічних кислот у коренях рослин Glycine max (Fabaceae) на ранніх етапах формування симбіозу за дії фунгіцидів

 

Резюме

Метою даної роботи було дослідження методом газово-рідинної хроматографії та мас-спектрометрії метаболомного профілю органічних кислот у коренях сої на ранніх етапах формування симбіотичних систем (від проростків до фази утворення трьох справжніх листків) за інокуляції насіння Bradyrhizobium japonicum 634б на фоні протруювання фунгіцидами Февер (клас триазолів), Стандак Топ (клас фенілпіразолів + бензимідазолів + стробілуринів) в умовах вегетаційного досліду із піщаною культурою. Встановлено суттєві метаболічні якісні та кількісні зміни вмісту основних органічних кислот, а саме: малонової, масляної, яблучної, бурштинової, пропіонової, оцтової, щавлевої, пальмітинової, стеаринової, бензойної, що пов’язані з онтогенетичним розвитком рослин сої. Фунгіциди Февер і Стандак Топ за протруювання насіння з подальшою інокуляцією ризобіями істотно змінюють рівень накопичення сполук даного класу, значно підвищуючи вміст пропіонової, яблучної, бурштинової, оцтової кислоти. Це зумовлено залученням їх як інтермедіатів циклу Кребса і гліоксилатного циклу та сполук із протекторним ефектом до формування захисних реакцій рослин за умов дії антропогенного стресу. На етапі функціонування симбіотичного апарату сої виявлено бензойну кислоту – речовину із ймовірною протекторною дією. У коренях сої, інокульованої бульбочковими бактеріями на фоні обробки фунгіцидами спостерігаються суттєві зміни вмісту органічних кислот, що може розглядатися як складова адаптації бобових рослин до дії антропогенного стресора і підтримання за таких умов функціонування симбіотичних систем.

 

 

На головну