УБЖ 2018, 75(6): 525–527

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.06.525

 

Давидова А.О.

 

Номенклатурна ревізія як передумова створення продромуса рослинності (на прикладі Національного природного парку «Джарилгацький»)

 

Резюме

Висвітлено проблеми застосування фітосоціологічної номенклатури під час підготовки регіональних продромусів рослинності. Результатом ревізії попереднього продромусу рослинності о-ва Джарилгач (Національний природний парк «Джарилгацький») є встановлення вірного авторства та дат синтаксонів аренної та галофітної рослинності в межах класів Crithmo-Staticetea, Festucetea vaginatae та Festuco-Puccinellietea. Зокрема, валідизовано асоціацію Lactuco tataricae-Elytrigietum bessarabicae Korzhenevsky ex Davydova ass. nov.; виявлено фантоми асоціацій Artemisietum arenariae і Puccinellietum fominii та встановлено правильні; наведено вірне авторство та дати для асоціації Secali-Stipetum borysthenicae та союзу Puccinellion fominii. Приклади супроводжуються поясненнями причин невалідності, доказами вірності іншого авторства або дати та посиланнями на відповідні статті 3-го видання Міжнародного кодексу фітосоціологічної номенклатури.

 

 

На головну