УБЖ 2018, 75(6): 528–532

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.06.528

 

Гелюта В.П.

 

Поширення в Україні рідкісного гриба Pseudoboletus parasiticus (Boletales, Basidiomycota)

 

Резюме

Подається узагальнена інформація про поширення в Україні рідкісного гриба Pseudoboletus parasiticus (Boletales, Basidiomycota), який паразитує на бази-діокарпах іншого болетального гриба – Scleroderma citrinum. Вид P. parasiticus включений в Червону книгу України з природоохоронним статусом «рідкісний» і вказувався раніше лише для чотирьох областей – Волинської, Закарпатської, Львівської та Рівненської. В даній статті значно доповнено відомості про поширення P. parasiticus в Україні. До переліку вже відомих його локалітетів додано нові знахідки не тільки зі вказаних областей, а також із Житомирської, Івано-Франківської, Київської та Хмельницької. Незважаючи на помітно збільшену кількість місцезростань цього гриба, він залишається в Україні рідкісним видом з диз’юнктивним ареалом. Вважаємо за необхідне продовжувати вивчення його по-ширення, брати під охорону місця зростання, намагатися ввести в чисту культуру та провести експерименти з вирощування P. parasiticus на плодових тілах S. citrinum.

 

 

На головну