УБЖ 2018, 75(6): 538–551

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.06.538

 

Литвиненко Ю.І., Гайова В.П.

 

Нові та цікаві знахідки копрофільних видів родів Coniochaeta і Sordaria (Sordariomycetes, Ascomycota) в Україні

 

Резюме

У статті представлені нові дані про поширення п’яти копрофільних видів родів Coniochaeta і Sordaria в Україні. Ці гриби є представниками великої групи копрофільних видів, що належать до класу Sordariomycetes. На відміну від копрофільних дискоміцетів, ця група грибів є маловивченою в Україні. Зразки відповідних субстратів були зібрані на о-ві Тендра в Чорному морі (Херсонська обл.) та на північному сході країни (Сумська обл.). Всі досліджені зразки були отримані шляхом інкубації у вологих камерах. У статті повідомляється про три нові для України види: Coniochaeta leucoplaca, C. vagans та Sordaria minima; останній вперше зареєстрований у Східній Європі. Ще для двох видів – Sordaria alcina та S. humana – це друге повідомлення про знахідку на території країни. Для всіх видів наведено описи українських зразків на різних типах субстрату й порівняння з оригінальними описами видів. На основі зібраних зразків детально описані характерні морфологічні ознаки кожного виду. Всі види проілюстровано мікрофотографіями, отриманими з використанням світлової та скануючої електронної мікроскопії. Для кожного зразка наводиться локалітет, субстрат і дата збору. Стисло обговорено екологічні особливості та загальне поширення цих видів.

 

 

На головну