УБЖ 2018, 75(6): 552–563

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.06.552

 

Мордерер Є.Ю., Гуральчук Ж.З., Моргун В.В.

 

Проблема контролювання сегетальної рослинності в агрофітоценозах у контексті збереження біорізноманіття

 

Резюме

Бур’яни протягом тривалого періоду часу співіснують з культурними рослинами в агрофітоценозах і є індикаторами біорізноманіття. З фітоценотичної точки зору існування бур’янів є цілком закономірним, проте з господарських міркувань вони є суто негативним явищем через конкуренцію з культурними рослинами за воду і поживні речовини. Завданням стратегії захисту посівів є контролювання бур’янів на межі економічного порогу шкодочинності. В сучасних умовах особливої ваги набуває використання інтегрованих технологій захисту посівів, які передбачають поєднання і взаємопогодження сівозміни, агротехніки й хімічних засобів захисту. У статті обговорюються питання, пов’язані з необхідністю комплексного застосування кількох діючих речовин гербіцидів, які доповнюють одна одну за спектром дії, для підвищення ефективності контролювання бур’янів і запобігання виникненню резистентності до гербіцидів. Установлені в процесі досліджень основні закономірності зміни вибірної фітотоксичності в комплексах гербіцидів з різними механізмами дії стали основою для розробки ряду ефективних гербіцидних комплексів та сумішей для захисту посівів різних сільськогосподарських культур. Згідно до сучасної стратегії, застосування інтегрованих систем захисту має забезпечити підтримання або зменшення потенційного засмічення протягом ротації культур у сівозміні. При цьому видовий склад бур’янів в агрофітоценозах не повинен зазнавати різких змін, окрім суттєвого зниження потенційного засмічення особливо шкодочинними видами бур’янів.

 

 

На головну