УБЖ 2019, 76(1): 31–41

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.031

 

Єременко Н.С.

 

Сингенетичні зміни рудеральної рослинності Кривого Рогу

 

Резюме

У статті висвітлено результати досліджень сингенетичних змін рудеральної рослинності Кривого Рогу. Проаналізовано основні напрями заростання різних екотопів досліджуваної території. Встановлено особливості протікання змін у залежності від типу субстрату й антропічного впливу. Відновлення рудеральної рослинності в регіоні є довготривалим процесом. На території міста рудеральні угруповання часто піддаються повторному порушенню, тому автогенні сукцесії не отримують розвитку. До провідних факторів, які визначають видовий склад та тривалість процесу заростання, належать: інтенсивність формування екотопу, прилегла рослинність та тип субстратів. Проведення заходів щодо управління розвитком рослинного покриву активізує сингенетичні зміни рудеральної рослинності в місті. Всі конструктивно-планувальні заходи в рудеральних екотопах мають бути об’єднані між собою в систему, що вимагає одночасного проведення оптимізаційних робіт у всіх її елементах (рудеральних місцях). З’ясовано, що у зв’язку зі збільшенням антропічно трансформованих територій і слабкістю ценотичних зв’язків між рослинами на цих ділянках активну участь у заростанні беруть адвентивні види з широкою екологічною амплітудою (Anisantha tectorum, Iva xanthiifolia, Grindelia squarrosa, Solidago canadensis). Постійний моніторинг є необхідним для виявлення нових адвентивних видів і прогнозування їхнього подальшого поширення в регіоні.

 

На головну