УБЖ 2019, 76(1): 42–51

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.042

 

Шевчик В.Л, Шевчик Т.В.

 

Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров’ї (Україна)

 

Резюме

Швидке поширення та натуралізація Amorpha fruticosa в фітоценозах природного походження на території Середнього Придніпров’я обумовлює потребу вивчення фітоценотичного діапазону цього виду. Це необхідно для прогнозу його поведінки, визначення найбільш вразливих біотопів щодо можливих інвазій цього виду та попередження їхніх негативних наслідків, зокрема, трансформації важливих в природоохоронному відношенні природних біотопів цього регіону. У результаті синтаксономічного аналізу 120 геоботанічних описів з території Середнього Придніпров’я за участі Amorpha fruticosa встановлена приналежність ценопопуляцій цього виду до 4 класів, 5 порядків, 7 союзів, 7 асоціацій та одного угруповання із невизначеним синтаксономічним статусом (в складі союзу Dicrano-Pinion). Центральною ланкою рослинності регіону є заплавний гігромезофільний демутаційно-сукцесійний ряд, представлений угрупованнями синтаксонів: Phragmition communis + Magnocaricion elatae + MolinietaliaRubo caesi-Amorphion fruticosaeSalicion albae. Крайовою зоною фітоценотичного діапазону в умовах заплави для A. fruticosa є ксеромезофільний демутаційно-сукцесійний ряд, представлений угрупованнями синтаксонів: Galietalia veriArtemisio dniproicae-Salicion acutifoliaeDicrano-Pinion. У цих заплавних фітоценозах A. fruticosa спроможний до регулярного відтворення популяцій, що відображається в описах присутністю особин ювенільного віку у ярусі трав. Випадки зростання аморфи в угрупованнях класів Robinietea та Querco-Fagetea найчастіше є залишковим ефектом від застосування цього чагарника в лісовому господарстві. В цих ценопопуляціях у Amorpha fruticosa майже відсутні особини ювенільного віку, що свідчить про безперспективність розширеного відновлення в таких біотопах.

На головну